Komplexné izolácie plochých striech

Hydroizolácie nových strešných plášťov, rekonštrukcie starých, hydroizolácie zelených striech realizujeme s použitým PVC fólií, asfaltových pásov a EPDM membrán.

Súčasťou riešenia sú parozábrany, tepelnoizolačné súvrstie s kotviacimi prvkami a klampiarske práce.

Do tepelnoizolačného súvrstvia používame dosky z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) polystyrénu, polyuretánové dosky PIR a dosky z minerálnej vlny.

Referencie - Strechy

Izolácie spodných stavieb

Izolácie proti tlakovej vode a vlhkosti, chemickým vplyvom a ropným látkam. Dodatočné zhotovenie horizontálne izolácie pri rekonštrukciách a injektáž priesakov vody pri betónových konštrukciách.

Na izolácie spodných stavieb používame PVC fólie, PVC tesniace profily, asfaltové pásy a stavebnú chémiu (nátery, injektáže, tesnenie pracovných škár).

Referencie - Spodné stavby

Izolácie balkónov

Na izolácie balkónov používame hydroizolačné nátery zo stavebnej chémie s prepojením na klampiarske prvky a dvere.

Referencie - Terasy a balkóny

Izolácie jazierok

Hydroizolácie jazierok riešime EPDM membránami. Snažíme sa, pokiaľ je to možné, zaizolovať jazierko jednou plachtou EPDM membrány s fabrickými spojmi.

Referencie - Jazierka

O nás

Máme bohaté skúsenosti v oblasti izolácií siahajúce do roku 2003. V snahe o čo najlepšie a najkvalitnejšie vykonávanie prác absolvujú naši pracovníci pravidelné školenia u špecializovaných firiem.

Ku všetkým prácam zhotovených našou firmou prikladáme certifikáty preukázania zhody o použitých materiáloch vystavené štátnou skúšobňou, prípadne atesty potvrdzujúce zhodu použitého materiálu vystavené výrobcom.