Svarog s.r.o.
Sladovnícka 19/A
917 01 Trnava
e-mail: svarog@svarog.eu
mobil: +421 948 63 84 48
IČO: 46 078 771
DIČ: 2023229175
IČ DPH: SK2023229175

O nás

Máme bohaté skúsenosti v oblasti izolácií siahajúce do roku 2003. V snahe o čo najlepšie a najkvalitnejšie vykonávanie prác absolvujú naši pracovníci pravidelné školenia u špecializovaných firiem.

Ku všetkým prácam zhotovených našou firmou prikladáme certifikáty preukázania zhody o použitých materiáloch vystavené štátnou skúšobňou, prípadne atesty potvrdzujúce zhodu použitého materiálu vystavené výrobcom.